На основі науковообгрунтованої статистичної методології зваженого ранжування наше комунальне підприємство КП «Комунальник-Т» у КВЕД 96.03 «Організування поховань і надання суміжних послуг» зайняло 15–е місце в Україні за сумою місць 4-х номінацій фінансово-господарської діяльності та 1-е місце в Івано-Франківській області за показником «Сальдо дебіторсько-кредиторської заборгованості».

Голова Огркомітету Національного бізнес-рейтингу в Україні Хлівна І.В.  листом від 05.12.2014 р. повідомив, що  КП «Комунальник-Т» має право отримати офіційний статус «Комунальне підприємство року 2014».