- Заробітна плата – 65253 грн

- Інші види доходів (пенсія) – 56971 грн.

- Загальна сума сукупного доходу родини – 45317,94 грн. 

- Вклади в банках декларанта та родини -  відсутні

- Майно, що перебуває у власності декларанта: 

  земельна ділянка – 0,41га

  житловий будинок – 200 м2

- Майно, що перебуває у власності родини – відсутнє

- Транспортні засоби, що перебувають у власності декларанта – відсутні

- Транспортні засоби, що перебувають у власності родини – Кіа «Сеrаtо» 

Відомості зазначеної Декларації оприлюднені в газеті «Вперед»  від 25.04.2014 року.