Опитування

Ваша позиція щодо проведення в Україні адміністративно-територіальної реформи

Повністю підтримую - 25%
Підтримую - 36.5%
Не підтримую зовсім - 19.2%
Не знайомий з такими планами - 17.3%

Всього голосів:: 52
Голосування за цим опитуванням закінчилося в: листопада 30, 2015

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

Р І Ш Е Н Н Я 

позачергова  ХLІІІ сесія VІ скликання

від  23 червня  2015 року

м.Тисмениця

Про  затвердження  Порядку 

проведення громадських обговорень 

з  питань  добровільного  об’єднання 

територіальних громад 

Відповідно  до  частини 4 статті 5 Закону  України «Про добровільне об’єднання  територіальних  громад»  міська  рада

вирішила:

1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається). 

2. Провести громадське обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад в Тисменицьку територіальну громаду 23 червня 2015 року в приміщенні Центру культури та дозвілля «Відродження» за адресою вул.Галицька, 32  м. Тисмениця.

Секретар міської ради                                                                Ірина Мельник 

 

Затверджено  

рішенням позачергової 43 сесії

від 23.06.2015р 

Порядок

проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання

територіальних громад

 1. Цей  Порядок  визначає  механізм  проведення громадського обговорення  та  основні  вимоги  до  його  організації  та  розгляду  узагальнених  пропозицій (зауважень)  під  час  розгляду  питань  про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад  відповідно  до  Закону  України «Про  добровільне    об’єднання територіальних громад».  

2. Громадське  обговорення  проводиться з метою залучення представників  громадськості  до  розгляду  пропозицій  щодо  добровільного  об’єднання  територіальних громад під час прийняття відповідного рішення. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а  також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.  

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція,  форум,  громадські  слухання,  засідання  за  круглим  столом,  збори,  зустрічі,  теле-  або  радіодебати,  Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.  

4. Громадське обговорення передбачає: 

1) вирішення організаційних (технічних) питань: 

- час та дата проведення громадського обговорення; 

- місце проведення громадського обговорення; 

-  визначення цільової групи та ефективного  способу  інформування потенційних  учасників для участі у  заході (у  разі  необхідності  складаються  списки учасників); 

Забезпечення  участі  у  громадських  обговореннях  цільових  груп  та  всіх потенційно  зацікавлених  сторін  можна  досягти  шляхом  інформування  їх  у будь-який  доступний  спосіб.  Як  правило,  інформуванням  потенційних  зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.   Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:  -  оголошення  у  засобах  масової  інформації (у  пресі,  на  телебаченні,  радіо,  в Інтернеті);  - розсилання письмових запрошень. 

2) опрацювання  організаторами  громадського  обговорення  висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень); 

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення. 

5. Рішення  про  проведення  громадського  обговорення  приймається  його організатором з урахуванням  вимог,  установлених  Законом  України «Про добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  і  повинно  містити  питання, що  виноситься  на  громадське  обговорення,  строк  його  проведення  та  імена  відповідальних осіб.  

6. Пропозиції (зауваження) учасників  громадського  обговорення  подаються  у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням  прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.  

Пропозиції (зауваження) реєструються  організатором  громадського  обговорення.  Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній  формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.  Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.  

7. Організатор  громадського  обговорення  не  зобов’язаний  перевіряти достовірність  інформації  про  фізичних  або  юридичних  осіб,  яка  міститься  у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.  

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим  столом, зборів, зустрічей  з  громадськістю  у  рамках  громадського  обговорення  ведеться  протокол,  у  якому  фіксуються  всі  пропозиції  (зауваження).  

9. Організатор  громадського  обговорення  після подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує  звіт,  у  якому зазначаються  найменування організатора,  зміст  питання,  що  виносилося  на громадське  обговорення,  інформація  про  осіб,  які  взяли  участь  в  обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що  надійшли під час проведення громадського обговорення.  

 

Секретар засідання

депутат   міської ради                                                                        Наталія Сворак

 

 

Р І Ш Е Н Н Я - проект

позачергова  ХLІІІ сесія VІ скликання

від  23 червня  2015 року

м.Тисмениця

Про  затвердження  Порядку 

проведення громадських обговорень 

з  питань  добровільного  об’єднання 

територіальних громад

 

Відповідно  до  частини 4 статті 5 Закону  України «Про  добровільне об’єднання  територіальних  громад»  міська  рада

в и р і ш и л а:

1.Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (додається). 

Міський   голова                                                           Богдан Дарчин 

 

Затверджено

рішенням  сесії 

від     «___» ____ 2015р 

 

Порядок

проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та  основні вимоги до його організації та розгляду  узагальнених  пропозицій  (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання  територіальних громад  відповідно до Закону України «Про добровільне  об’єднання територіальних громад».  

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення  представників  громадськості до розгляду пропозицій  щодо  добровільного  об’єднання  територіальних громад під час прийняття відповідного рішення. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а  також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.  

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.  

4. Громадське обговорення передбачає: 

 1) вирішення організаційних (технічних) питань: 

 - час та дата проведення громадського обговорення; 

 - місце проведення громадського обговорення; 

 -  визначення цільової групи та ефективного способу інформування  потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності  складаються  списки учасників); 

Забезпечення  участі  у  громадських  обговореннях  цільових  груп  та  всіх потенційно зацікавлених  сторін  можна  досягти  шляхом  інформування  їх  у будь-який  доступний  спосіб. Як правило, інформуванням  потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень. Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є: 

 -  оголошення  у  засобах  масової  інформації (у  пресі,  на  телебаченні,  радіо,  в Інтернеті);  - розсилання письмових запрошень. 

 2)  опрацювання  організаторами  громадського  обговорення  висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень); 

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення. 

 5.  Рішення  про  проведення  громадського  обговорення  приймається  його організатором  з  урахуванням  вимог,  установлених  Законом  України «Про добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  і  повинно  містити  питання, що виноситься на громадське обговорення, строк  його  проведення  та  імена  відповідальних осіб.  

6. Пропозиції (зауваження)  учасників  громадського  обговорення  подаються  у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням  прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. 

 Пропозиції  з (зауваження)  реєструються  організатором  громадського  обговорення.  Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній  формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.  Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.  

7. Організатор громадського  обговорення  не зобов’язаний перевіряти достовірність  інформації про фізичних або юридичних  осіб, яка  міститься  у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.  

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю  у  рамках  громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються  всі  пропозиції  (зауваження).  

9. Організатор  громадського  обговорення після подання  пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються  найменування  організатора, зміст  питання, що  виносилося  на громадське  обговорення, інформація про осіб, які  взяли  участь в  обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що  надійшли під час проведення громадського обговорення.  

 

 

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

ХLIІ сесія VІ скликання

від 12 червня  2015 року

м. Тисмениця

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

та передачу земельної ділянки у власність

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в м.Тисмениця та керуючись ст. ст. 12, 118, 121, 134, 186 Земельного кодексу України, сесія міської ради

в и р і ш и л а:

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства загальною площею 1,1451 га в м. Тисмениця з присвоєними кадастровими номерами.

2. Передати у власність громадянам (список №1) земельні ділянки загальною площею 1,1451га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства в м. Тисмениця .

3. Зобов’язати громадян виконувати обов’язки власника відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

4. Виготовити документи, що посвідчує право на земельні ділянки.

Міський  голова                                                        Богдан  Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

ХLIІ сесія VІ скликання

від 12 червня  2015 року

м. Тисмениця

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по передачі 

у власність

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства в  м. Тисмениця  та керуючись   ст. ст. 12, 118, 121, 134, 186 Земельного кодексу України, сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства в  м. Тисмениця:

-загальною площею 2,8412га  в  м. Тисмениця з присвоєними кадастровими номерами.

2. Передати у власність громадянам (згідно списку №2) земельні ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства в  м. Тисмениця .

- загальною площею  2,8412 га  в  м. Тисмениця.

3. Зобов’язати громадян виконувати обов’язки власника відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

4. Виготовити документи, що посвідчує право на земельні ділянки.

Міський  голова                                                           Богдан  Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

ХLIІ сесія VІ скликання

від 12 червня  2015 року

м. Тисмениця

Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із

землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в м. Тисмениця та керуючись   ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121, 134 Земельного кодексу України, сесія міської ради

в и р і ш и л а:

1. Дати дозвіл  на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2,2370 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства в м. Тисмениця (згідно поданих заяв списку №3).

2. Технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) подати на затвердження сесії Тисменицької міської ради у встановленому порядку.

Міський  голова                                                                 Богдан  Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

ХLIІ сесія VІ скликання

від 12 червня  2015 року

м. Тисмениця

Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою

щодо відведення земельних ділянок

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м.Тисмениця та керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 121, 124,134 Земельного кодексу України, сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1. Дати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та  ведення особистого селянського  господарства, для будівництва та обслуговування інших комерційних приміщень загальною площею 6,8620 га в  м. Тисмениця (згідно списку №4).

2. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок подати на затвердження сесії Тисменицької міської ради у встановленому законодавством порядку.

Міський голова                                                                      Богдан Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

ХLIІ сесія VІ скликання

від 12 червня  2015 року

м. Тисмениця

Про розгляд заяв

Розглянувши заяву про надання дозволу на складання технічного звіту по виготовленню експертної грошової оцінки щодо викупу земельної ділянки та керуючись ст.ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1. Дати дозвіл на складання технічного звіту по виготовленню експертної грошової оцінки щодо викупу земельної ділянки площею 0,0071 га для обслуговування торгово-офісних приміщень в  м. Тисмениця (згідно списку №5).

2. Матеріали технічного звіту по виготовленні експертної грошової оцінки щодо викупу земельної ділянки подати на затвердження сесії Тисменицької міської ради у встановленому законодавством порядку.

Міський голова                                                                    Богдан Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

ХLIІ сесія VІ скликання

від 12 червня  2015 року

м. Тисмениця

Про  заяви  громадян

які беруть участь в АТО

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання окремого доручення Голови Держземагентства України щодо забезпечення громадян України, які беруть участь в АТО та членів їх родин земельними ділянками на безоплатне одержання земельних ділянок у власність із земель запасу сільськогосподарського призначення державної власності,  сесія міської  ради

в и р і ш и л а :

1. У зв’язку з відсутністю розроблених проектів детального планування житлової забудови в м.Тисмениця запропонувати звернутися до Головного управління Держземагентства в Івано-Франківській області для виділення земельної ділянки на території Тисменицької міської ради, за межами населеного пункту.

2. Забезпечити погодження виділення земельної ділянки на території Тисменицької міської ради, за межами населеного пункту. (згідно списку №6).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову           Дарчина Б.С.

Міський   голова                                                  Богдан    Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

ХLIІ сесія VІ скликання

від 12 червня  2015 року

м. Тисмениця

Розгляд заяв

Розглянувши про вилучення із землекористування земельні ділянки в м. Тисмениця та керуючись ст.ст. 12, 116, 141 Земельного кодексу України, сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1. Вилучити  із землекористування  земельні ділянки площею 0,6017 га  в                     м. Тисмениця (список 7).

2. Земельні ділянки площею 0,6017 га в м. Тисмениця перевести до земель запасу міської ради.

Міський голова                                                    Богдан Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я

ХLIІ сесія VІ скликання

від 12 червня  2015 року

м. Тисмениця

Про затвердження актів 

земельно-узгоджувальної комісії 

земельної ділянки

Розглянувши  акти земельно-узгоджувальної комісії, сесія міської ради

в и р і ш и л а :

Затвердити акти земельно-узгоджувальної комісії (відсутні підписи суміжних землекористувачів).(список 8).

Міський  голова                                                               Богдан Дарчин

 

Список №1

1. Юркевич Л.С.

2. Юревич М.М.

3. Стефінка Г.М.

4. Маліванчук О.Ю.

5. Спетрук О.Я.

6. Стефінка О.В.

7. Батіг М.М.

8. Зорій П.М.

9. Хоминець З.Д.

10. Буга Г.І.

11. Лаврик М.М.

 

Список №2

1. Федик В.В.

2. Федик В.В.

3. Юркевич Т.М.

4. Абрамчук М.М.

5. Малишівська М.Д.

6. Садовнік Е.С.

7. Більський Б.М.

8. Гурик І.М.

9. Стефанів І.М.

10. Стефінка Г.М.

11. Маліванчук О.Ю.

12. Семків В.Я.

13. Харків Н.М.

14. Павлишин М.М.

15. Спетрук О.Я.

16. Стефінка О.В.

17. Батіг М.М.

18. Ткаченко М.В.

 

Список №3

1. Яцюк О.Є.

2. Харків З.Д.

3. Луцишин Е.П.

4. Синоверська О.М.

5. Михайлина Д.М.

6. Монюк С.Й.

7. Релігійна громада церкви Різдва Пресвятої Богородиці

8. Ткачук Л.М.

9. Рисняк І.І.

10. Діян І.І.

11. Польна С.Д.

12. Свистун В.І.

13. Постоловський С.Д.

14. Дяченко Л.М.

15. Теличкан Т.М.

16. Богака І.

17. Князевич І.І.

18. Дяченко М.О. Дяченко М.П.

19. Гребінник І.В, Гребінник В.В.

 

Список №4

1. Тарновський М.М.

2. Гребінник І.В.

3. Харків В.Д.

4. Яцюк О.Є.

5. Прибільський О.Ю.

6. Ганушевський П.С.

7. Петрунів М.Є.

8. Данилюк В.С.

9. Синоверська О.М.

10. Михайлина Д.М.

11. Оленчук І.М.

12. Кривенчук Ю.Ф.

13. Монюк С.Й.

14. Красножон М.І.

15. Грабельник П.В.

16. Боянівський М.А.

17. Тендюк С.В.

18. Рисняк І.І.

19. Рисняк М.М.

20. Польна С.Д.

21. Свистун В.І.

22. Постоловський С.Д.

23. Підлуський Д.Б.

24. Постоловська Л.Я.

25. Підлуська С.Д.

26. Дяченко Л.М.

27. Теличкан Т.М.

28. Абрамчук С.М.

29. КП «Гурт Мрія»

30. Підлуська М.В.

31. Ткачук О.С.

32. Дутка І.С.

33. Гриник О.В.

34. Теличкан Г.В.

 

Список 5

1. Дячун М.М.

 

Список 6

1. Криволап І.В.

2. Смижук С.М.

 

Список 7

1. ТОВ «Р.С.Т»

2. Тендюк Г.І.

3. Павлюк А.Д.

4. Стефінко О.В.

5. Палюга К.С.

 

Список 8

1. Рабієвський С.Г.

2. Верней С.Б.

3. Струк М.С.