Опитування

Ваша позиція щодо проведення в Україні адміністративно-територіальної реформи

Повністю підтримую - 25%
Підтримую - 36.5%
Не підтримую зовсім - 19.2%
Не знайомий з такими планами - 17.3%

Всього голосів:: 52
Голосування за цим опитуванням закінчилося в: листопада 30, 2015

ТИСМЕНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

позачергова ХХХХ сесія VI скликання

від 23 січня 2015  року

м. Тисмениця

Про затвердження проекту

детального планування

вулиць Липова, Січових Стрільців, Височана

м.Тисмениця

Розглянувши відновлений проект детального планування житлової забудови в м. Тисмениця вулиць Липова, Січових Стрільців, Височана та керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1.Затвердити відновлений проект детального планування житлової забудови в м. Тисмениця вулиць Липова, Січових Стрільців, Височана.

 

Міський голова                                         Богдан Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

позачергова  ХХХХ сесія VІ скликання

від 23 січня 2015 року

м.Тисмениця

Про передачу в оперативне управління

нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м.Тисмениця

У зв’язку із внесеними змінами до Бюджетного та Податкового кодексів України, розглянувши звернення Тисменицької районної державної адміністрації від 15.01.2015 року за №7/01-038/274, керуючись ст.ст.26,60, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.135,137 Господарського кодексу України, на виконання рішення Тисменицької  районної ради від 12.01.2015 року «Про районний бюджет на 2015 рік» для створення сприятливих умов розвитку  освіти в Тисменицькому районі, cесія міської ради 

в и р і ш и л а:

1. Закріпити за відділом освіти Тисменицької районної державної адміністрації на праві оперативного управління нерухоме майно – цілісний майновий комплекс – (приміщення дошкільного навчального закладу «Сонечко» та приміщення котельні, вул. Наливайка,16) для здійснення повноважень, визначених чинним законодавством, положенням про відділ освіти Тисменицької районної державної адміністрації.

2. Уповноважити міського голову Богдана Дарчина на підписання з  відділом освіти Тисменицької районної державної адміністрації договору на закріплення майна на праві оперативного управління, що належить до комунальної власності територіальної громади   м. Тисмениця.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови О.Шкрумиду та депутатську комісію з питань медицини, освіти і культури(А.Луговацька).

Міський голова                                                                  Богдан Дарчин

 

ТИСМЕНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

позачергова  ХХХХ сесія VІ скликання

від 23 січня 2015 року

м.Тисмениця

Про нову редакцію Статуту

ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради 

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Статут дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» (нова радакція), прийнятий на зборах трудового колективу 20.01.2015 р.

2. Завідувачу ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» (Мельниченко Г.М.) подати нову редакцію Статуту на державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку.

Міський  голова                                                                            Богдан  Дарчин

 

Р І Ш Е Н Н Я
ХХХХ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ
від 23 січня 2015  року
м. Тисмениця
Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,3000 в м.Тисмениця та керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 121, 124,134 Земельного кодексу України, сесія міської ради
в и р і ш и л а :
1. Дати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд загальною площею 0,3000 га в  м. Тисмениця (згідно списку №1).
2. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок подати на затвердження сесії Тисменицької міської ради у встановленому законодавством порядку.
Міський голова                                                                                        Богдан Дарчин
 
Список №1
1.Мельник П.І.
2.Осадців Г.Я.
3.Черніцька М.Я.
 

ТИСМЕНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я 

Позачергова XХХХ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

від 23 січня 2015 року

м. Тисмениця

 Про міський бюджет

на 2015 рік

 Міська рада 

в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2015 рік:

-  доходи  міського бюджету у  сумі 3120000 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 3120000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 3120000 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 2720000 гривень, видатки спеціального фонду міського  бюджету 400000 гривень згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міському бюджету в сумі 400000 гривень та дефіцит спеціального фонду міського бюджету 400000 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 2720000гривень та по спеціальному фонду 400000 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів мського бюджету в сумі 1000 гривень.  

4.  Затвердити перелік об’єктів (додаток №4), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, відповідно до Бюджетного Кодексу України.

5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік на: 

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів міського бюджету  відповідних програм.

6. З метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верхоної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень,  дозволити проведення уточнень міського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів міському голові за погодженням з постійною комісією з питань бюджету з подальшим  затвердженням на черговому сесійному засіданні міської ради.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському  бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

10. Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

12. Затвердити перелік місцевих програм, видатки на які будуть здійснюватися в 2015 році з місцевого бюджету згідно додатку5.

13. Додатки 1 -  6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Олега Шкрумиду та голову комісії з питань  бюджету міської  ради.

 

Міський     голова                                                      Богдан     Дарчин 

Додаток  №1

Доходи місцевого  бюджету  на 2015 рік

коди

Доходи загального фонду

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1000 1000,0    
13010200 Рентна  плата за  спеціальне  використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, загогтовленої в порядку рубок головного користування) 34500 34500,0    
14040000 Акцизний податок з вироблених  в Україні під  акцизних товарів (продукції) 500000 500000,0    
18000000 Місцеві податки і збори 2508000 2508000,0    
18010000  Податок на майно 1008000 1008000,0    
18010100 Податок на нерухоме майно,  відмінне від  земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками обєктів   житлової нерухомості 0      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,які є власниками обєктів житлової нерухомості 10000 10000,0    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 0      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами,які є власниками обєктів  нежитлової нерухомості 0      
18010500 Земельний податок з юридичних  осіб  130000 130000,0    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 718000 718000,0    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 50000 50000,0    
18010800 Реструктурована сума заборгованості з плати за землю 0      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 100000 100000,0    
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0      
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0      
18050000 Єдиний податок   1500000 1500000,0    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 500000 500000,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних  осіб 1000000 1000000,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського  товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 0      
19010000 Екологічний податок (до 1 січня 2015 належало спецфонду) 1000 1000,0    
19010100 Надходження від  скидів  забруднюючих речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  забруднення 1000 1000,0    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 500 500,0    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 23000 23000,0    
22090400 Державне мито 50000 50000,0    
24060300 Інші надходження 2000 2000,0    
  Разом доходів загального фонду 3120000 3120000,0    
  ВСЬОГО     ДОХОДІВ 3120000 3120000,0    

 Додаток №2

Розподіл видатків  міського  бюджету за функціональною структурою на 2015 рік
Код тимчасової класифікації видатків Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
всього з них всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджету розвитку капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 1236050 742000 95800               1236050
090000 Соціальний захист 66000                   66000
100000 ЖКГ 1137690                   1137690
110000 Культура і мистецтво 80000                   80000
130000 Фізічна культура і спорт 25260 15600 2000               25260
150000 Будівництво       400000       400000   400000 400000
240000 Державні цільові фонди 135000                   135000
250102 Резервний фонд 40000                   40000
Всього видатків 2720000 757600 97800 400000 0 0 0 400000 0 400000 3120000

Додаток №3

Розподіл видатків  міського  бюджету за відомчою класифікацією на  2015 рік
Код тимчасової класифікації видатків Код функціональної  класифікації видатків Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
всього з них всього Споживання  з них Розвитку  з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджету розвитку капітальні видатки за рахунок коштів. Що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
    01 міська рада                      
010116 111 Органи місцевого самоврядування 1236050 742000 95800               1236050
90412 1090 Інші видатки на соц.захист населення 36000                   36000
91103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 30000                   30000
100203 0620 Благоустрій міста 1137690                   1137690
110104 829 Видатки на заходи місцевими прогр.розв.кул.і мистец. 80000                   80000
130110 810 Фінансова підтримка спортивних споруд 25260 15600 2000               25260
150101 0490 Капітальні вкладення       400000       400000   400000 400000
250404 0133 Інші видатки 135000                   135000
250102 0133 Резервний фонд 40000                   40000
Всього видатків 2720000 757600 97800 400000 0 0 0 400000 0 400000 3120000

 

Додаток №4

 Перелік об’єктів, видатки на які у 2015  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

001

Тисменицька міська рада

 

 

 

 

 

150101

КЕКВ 3132

капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка

325000,00

 

 

 

 

КЕКВ 3132

Капітальний ремонт тротуарів по вул. К.Левицького

75000,00

 

 

 

 

 

Всього

400000,00

 

 

 

* Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, відображаються в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів загальною сумою

 

 Додаток №5

Перелік місцевих  програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів   міського  бюджету у 2015 році

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

 

 

 
 

 

090412

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення на 2013-2015рр.

36000

 

36000

 

 

100203

Програма благоустрою міста на 2013-2015 рр.

1137690

 

1137690

 

 

110104

Програма культурно-мистецьких заходів

10000

 

10000

 

 

110104

Програма музею історії м.Тисмениця ім. С.Гаврилюка на 2012-2015 рр.

70000

 

70000

 

 

130110

Фізкультура та спорт в м.Тисмениця на 2013-2015р.

25260

 

25260

 

 

250404

Програма депутатських повноважень на 2012-2015р

85000

 

85000

 

 

91103

Міська цільова програма підтримки молоді на 2015р.

30000

 

30000

 

 

250404

Програма фінансування мобілізаційних заходів на 2015р

50000

 

50000

 

ВСЬОГО

1 443 950

0

1 443 950

 
 
Додаток №6

Джерела фінансування міського бюджету на 2015 рік

 
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Разом У т.ч. бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6  
200000 Внутрішнє фінансування -400 000 400 000 400 000 0  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -400 000 400 000 400 000 0  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -400 000 400 000 400 000 0  
600000 Фінансування за активними операціями -400 000 400 000 400 000 0  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -400 000 400 000 400 000 0