Опитування

Ваша позиція щодо проведення в Україні адміністративно-територіальної реформи

Повністю підтримую - 25%
Підтримую - 36.5%
Не підтримую зовсім - 19.2%
Не знайомий з такими планами - 17.3%

Всього голосів:: 52
Голосування за цим опитуванням закінчилося в: листопада 30, 2015

 Р І Ш Е Н Н Я - проект

від 23 січня 2015 року

м.Тисмениця

 Про місцеві податки і збори

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» керуючись статтями  25, 26 і 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія  міської  рада

в и р і ш и л а :

 1. Встановити на території м. Тисмениця наступні  податки і збори:

     1.1.  Податок на майно.

     1.2.  Акцизний податок

 2. Затвердити:

     2.1.   Ставки податку на нерухоме майно,  відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1

     2.2.   Ставки транспортного податку згідно з додатком 2

     2.3.   Ставки акцизного податку   згідно з додатком 3

 3. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради  від 03.06.2011 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та «Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності».  

4. Дане рішення набирає чинності з дня оприлюднення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на планово-бюджету комісію. 

Міський голова Богдан Дарчин

 Додаток  1

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб  в таких розмірах:

а) 0,5 відсотка - для квартири/квартир незалежно від їх кількості, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів, житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості, загальна площа яких  перевищує 120 кв. метрів, різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) незалежно від їх кількості, загальна площа яких перевищує 180 кв. метрів.

   б) 0,5 відсотка - для господарських (присадибних) будівель - допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

  в) 0,5 відсотка - для інших видів нежитлової нерухомості.

3. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб  в таких розмірах:

а) 1  відсотка - для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Додаток  2

      Ставки

транспортного податку

Ставку транспортного податку встановити з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль який використовується  до 5 років і має  об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.  та є об'єктом оподаткування відповідно до статті 267 Податкового кодексу України.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

Додаток   3

Ставки

акцизного податку

  Встановити ставку акцизного податку в розмірі 5 відсотків від вартості реалізованих підакцизних товарів (з  податком на додану вартість).

____________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я -  проект

від 23  січня 2015 року                                                                               

м. Тисмениця

Про міський бюджет

на 2015 рік

Сесія Тисменицької міської ради

в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2015 рік:

-  доходи  міського бюджету у  сумі 3120000 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 3120000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі 3120000 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 2720000 гривень, видатки спеціального фонду міського  бюджету 400000 гривень згідно з додатком 2 та 3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду міському бюджету в сумі 400000 гривень та дефіцит спеціального фонду міського бюджету 400000 гривень згідно з додатком до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду 2720000гривень та по спеціальному фонду 400000 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів мського бюджету в сумі 1000 гривень.  

4.  Затвердити перелік об’єктів (додаток №4), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, відповідно до Бюджетного Кодексу України.

5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік на: 

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів міського бюджету  відповідних програм.

6. З метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верхоної Ради України, Кабінету Міністрів України та його доручень,  дозволити проведення уточнень міського бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів міському голові за погодженням з постійною комісією з питань бюджету з подальшим  затвердженням на черговому сесійному засіданні міської ради.

7.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському  бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

10. Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2015 році в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

13. Затвердити перелік місцевих програм, видатки на які будуть здійснюватися в 2015 році з місцевого бюджету згідно додатку.

16. Додатки  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови О.Шкрумиду та голову комісії з питань  бюджету міської  ради.

Міський голова                                                                   Богдан Дарчин 

Р І Ш Е Н Н Я -  проект

від 23  січня 2015 року                                                                               

м. Тисмениця

Про програму фінансування

мобілізаційних заходів та

цивільного захисту населення

На виконання законів України “Про оборону”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, рішення Ради оборони Тисменицького району міська рада:  

в и р і ш и л а :

1. Затвердити  програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення в м.Тисмениця  (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови О.Шкрумиду. 

Міський голова                                                                Богдан Дарчин

Р І Ш Е Н Н Я -  проект

від 23  січня 2015 року                                                                               

м. Тисмениця

Про затвердження Порядку визначення та 

відшкодування Тисменицькій міській раді 

збитків, заподіяних внаслідок використання 

земельних ділянок з порушенням законодавства

про плату за землю 

З метою визначення та відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення порядку землекористування, недопущення безоплатного землекористування, що призводить до втрат місцевого бюджету, для створення можливості здійснення розрахунку таких втрат внаслідок порушення фізичними та юридичними особами земельного законодавства, керуючись Земельним Кодексом України, ст.ст. 26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993р., №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» міська рада:

 в и р і ш и л а:

1. Затвердити Порядок визначення та відшкодування Тисменицькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства  про плату за землю.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Тисменицької міської ради від 16.03.2011 року «Про відшкодування втрат від недоотримання коштів за використання земель у м. Тисмениця» 

3. Рішення набуває чинності з дня опублікування в газеті «Вперед»

4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови О.Шкрумиду та депутатську земельно-узгоджувальну комісію.

 

Міський голова                                                                Богдан Дарчин

Р І Ш Е Н Н Я -  проект

від 23  січня 2015 року                                                                               

м. Тисмениця

 Про  затвердження Положення про пайову участь

у розвиток інфраструктури міста Тисмениця 

Відповідно до ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  сесія міської ради 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури міста  Тисмениця (додаток 1).

2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста  Тисмениця (додаток 2).

3. Рекомендувати Інспекції Державного архітектурно–будівельного контролю здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування на території міста виключно за наявності довідки міської ради про сплату пайової участі у розвиток інфраструктури міста  Тисмениця.

4. Рекомендувати Івано-Франківському ОБТІ здійснювати реєстрацію прав власності об’єктів містобудування, що розташовані на території міста виключно за наявності довідки міської ради про сплату пайової участі у розвиток інфраструктури міста Тисмениця.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  Шкрумиду О.Р.

 

Міський голова                                   Богдан Дарчин