РІШЕННЯ   проект

XLI  сесії   VІ   скликання  

від  16  березня  2015 року

м. Тисмениця

Про затвердження протоколу 

засідання бюджетної комісії

У відповідності до Бюджетного кодексу України і доповнень до нього та ЗУ   «Про  Державний бюджет  України на 2014 р.» та  розглянувши протоколи засідання бюджетної комісії,  міська  рада  

в и р і ш и л а :

1.Затвердити протокол засідання бюджетної комісії №1-4 від 23.02.2015р.

2.Затвердити  розпорядження  від 23.02.2015р. про внесення змін до міського бюджету.

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на  планово - бюджетну комісію.

Міський   голова                                                         Богдан    Дарчин