У М О В И

проведення повторного конкурсу на право незалежного 

оцінювання нежилих приміщень, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Тисмениця

Дані умови розроблені на підставі Положення про проведення конкурсів на право укладення договорів оренди обєктів майна спільної власності територіальної громади м. Тисмениця і затверджені на засіданні конкурсної комісії 10.02.2015 р.

Право на участь в конкурсі на проведення незалежного оцінювання об’єктів оренди надається експерту, який має належним чином оформлене свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та сертифікат оцінювача на право здійснення оцінки майна та майнових прав.

Для участі в конкурсі претендент подає:

а) заяву про участь в конкурсі із вказівкою на засоби звязку з ним з пропозицією щодо виконання умов конкурсу.

б) відомості про претендента:

- для юридичних осіб:

1) документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

2) копії установчих документів нотаріально засвідчених або завірені підписами керівника та печаткою юридичної особи, в тому числі копію Стандарту, копію довідки з управління статистики про реєстрацію  юридичної особи, копія витягу з ЄДРПОУ;

3) довідку про відсутність порушення справи про банкрутство відносно претендента. 

- для фізичних осіб:

1) копії паспортних даних;

2) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

3) завірена належним чином копія податкової декларації (про доходи) або звіту платника єдиного податку;

4) завірена копія виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

Пропозиції подаються у письмовому вигляді особисто або надсилаються по почті за адресою: м. Тисмениця, вул. Галицька 32, код ЕДРПОУ 4356165, КВЕД-75, 114. Управління на рівні районів в запичатаних конвертах з позначкою «На конкурс». 

Після реєстрації заяви на участь в конкурсі, одна заява повертається заявникові, а друга разом із поданим пакетом документів знаходиться у секретаря комісії для подальшого опрацювання.

Оголошення про проведення конкурсу повинно бути опубліковано в газеті «Вперед» не пізніше як за 14 календарних днів до дня проведення конкурсу.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозиції завершується не пізніше як за три дні до дня проведення конкурсу за умови, що хоч один з цих днів буде робочим.

Реєстрацію учасників конкурсу здійснюють секретар конкурсної комісії в журналі реєстрації. Претендент, який реєструється для участі у конкурсі зобовязаний предявити секретарю комісії документ, що посвідчує його особу та підписатися у відомості реєстрації учасників конкурсу.

Реєстрація всіх учасників конкурсу проводиться в день проведення конкурсу і закінчується за 15 хв. до початку конкурсу, оголошеного конкурсною комісією при публікації оголошення про проведення конкурсу.

Учасники конкурсу, які подали на участь у конкурс, але не зареєструвалися, вважаються такими, що не взяли участь у конкурсі. Такі особи до участі в конкурсі, не допускаються.

Засідання конкретної комісії є відкритим. В засіданні беруть участь всі зареєстровані учасники конкурсу з моменту оголошення інформації про початок конкурсу.

У випадку, якщо на участь у конкурсі зареєструвався тільки один учасник або не було зареєстровано жодного, конкурсна комісія не проводить його і оголошує повторний конкурс.

Конкурс на право незалежного оцінювання обєктів оренди проводиться за умови, що на участь в конкурсі подали заяви та зареєструвалися не менш як два учасники конкурсу. 

Конкурс проводить один із членів конкурсної комісії, обраний з її числа (далі - ведучий). Ведучий розпочинає конкурс з умов конкурсу та порядку його проведення. Конкурс проводиться в один етап. 

В присутності учасників конкурсу та членів комісії ведучий розкриває конверти з пропозиціми в порядку їх надходження до конкурсної комісії.

Переможцем конкурсу визначається учасника, який запропонує найнижчу ціну за роботу та роботу по експертній оцінці незалежного оцінювання обєктів оренди.

При однаковій пропозиції ціни враховується час подання пропозиції. 

Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половиничленів комісії, які брали участь у засіданні комісії, за умови, що засідання комісії є правомочним. Правомочним вважається склад комісії, який налічує не менш як 2/3 складу комісії. 

Всі питання, що розглядуються на засіданні конкурсної комісії та прийняті з цих питань рішення оформляються протоколом засідання конкурсної комісії. 

У протоколі зазначається:

- дата проведення конкурсу;

- місця проведення;

- П.І.Б. членів конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні;

- коротка характеристика обєктів оренди, що підлягають незалежному оцінюванню;

- умови конкурсу, затверджені конкурсною комісією і опубліковані в газеті «Вперед»;

- реєстрація всіх учасників конкурсу, які взяли участь у конкурсі;

- результати голосування членів конкурсної комісії;

- інформація про переможця конкурсу;

Підписує протокол засідання голова та секретар конкурсної комісії а також учасник, який став переможцем конкурсу.

Ведучий оголошує інформацію про переможця конкурсу.

Протокол засідання конкурсної комісії подається на затвердження засідання сесії міської ради.